Profhilo

Estetisk Hudklinik Stockholm

SonriSas Behandlingar

Maria MB

Permanent Makeup

Profhilo®

är den första BDDE-fria stabiliserade injicerbara hyaluronsyrabaserade produkten som stramar upp huden och motverkar slapphet.

Den stärker och återfuktar huden och har dessutom remodellerande effekt på åldrande vävnad som börjar tappa sin spänst.


En behandlingssession tar knappt en halvtimme och en behandlingscykelinnefattar 2 besök med punktinjiceringar på klinik. Företrädesvis med en månads mellanrum. Hyaluronsyran bryts ner successivt och en ny behandling rekommenderas efter 6 månader.

Kontraindikationer är de vanliga som graviditet, cancer och hudsjukdom.


Profhilo® ger utmärkta resultat när den används som enda behandling och kan också kombineras med andra estetiska behandlingar.


Profhilo® Behandling

1:a behandling 2ml 

2:a behandling 2ml efter en månad

3:e behandling 2ml efter 6 månader


Noggrant utvalda injektionspunkter i ansiktet
• 5 injektioner per sida
• Mindre smärta (långsam injektion)
• Lägre risk för blåmärken och hematom
• Färre behandlingstillfällen
• Bättre patientföljsamhet               Före                         1 månad efter 2:a                                                       behandlingen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera