Hudutslätande injektioner

Hudutslätande muskelavslappande injektioner

Behandling med hudutslätande, muskelavslappande injektioner för att effektivt ta bort rynkor. Huden slätas ut med ett muskelavslappande toxin under en längre tid. Rynkor och linjer i ansiktet är normalt när man blir äldre, de ger personen karaktär och är ett tecken på att man har levt ett liv. Men kanske man inte vill se dessa i spegeln varje morgon på sig själv. Att behandla linjer och rynkor i ansiktet är en konst där målet är att få ett naturligt uttryck. Du skall känna dig och vara den bästa utgåvan av dig själv, inte se konstig och behandlad ut.


Hur verkar det?

Det muskelavslappnande medlet (hudutslätande) är ett medicinskt preparat som gör att muskulatur slappas av för en längre period. Produkten har använts medicinskt i många år och är väl dokumenterat vad gäller biverkningar och maxdoser. Muskelkraften kommer gradvis tillbaka till normal kraft. I mellantiden sörjer den reduserade muskelkraften för t.ex. i pannan, till att den överliggande huden slätas ut och rynkor under tiden förebyggs eller reduceras.


Hur länge varar effekten?

Det tar 3-4 dagar efter den utslätande injektionen innan effekten börjar att märkas, och upp till två veckor för full effekt. Efterhand reduceras verkan av den hudutslätande injektionen gradvis, så att den mesta av muskelkraften är tillbaka efter ca 4 till 5 månader. Detta varierar från person till person, hos en del kan verkan vara både kortare och längre tid, dessutom är muskulaturen i området  svag p.g av att den inte använts, och det tar då tid att träna upp den igen.


Hur går behandlingen till?

Området som skall behandles fotograferas och markeras.  Före injektionen desinficeras huden med sprit, själva behandlingen tar bara några minuter. De små sticken kan kännas lite obehagliga, men är inte speciellt smärtsamma. De flesta går tilbaka på jobb efteråt utan att sticken syns.


Vilka områden kan behandlas

  • Argrynkan mellan ögonbrynen, Glabella
  • Rynkor i pannan, pannrynkorna
  • Rynkorna runt ögonen
  • Linjer på överläppen, rökrynkor
  • Gummy smile, synligt tandkött
  • Bunny lines på näsan
  • Kraftig käkmuskulatur behandlas för ett få ett smalare och kvinnligare utryck
  • Kraftig halsmuskulatur
  • Käkpartiet


Kombinationsbehandling med muskelavslappande och fillers ger ofta ett optimalt resultat, med betydligt längre hållbarhet.


Ny analysmetod ersätter djurförsök vid testning av detta medel

Läkemedelsverket i Sverige har godkänt Läkemedelsföretagets cellbaserade potensanalys för två olika typer av muskelavslappnande medel.

Godkännandet från Läkemedelsverket är specifikt för detta muskelavslappnande medel. Detta godkännande innefattar inte muskelavslappnande medel som tillverkats av andra tillverkare.


Använd inte behandlingen:

Om du är gravid eller ammar

Om du är allergisk(överkänslig) mot något ämne i preparatet

Om du har en pågående infektion eller inflammation i behandlingsområdet.

Om du har Myastenia Gravis, LEMS-Eaton Lambertssyndrom eller ALS -mylotrofisk lateral skleros

 

Eventuella biverkningar med behandlingen

Liksom alla läkemedel kan denna behandling orsaka biverkningar, men det är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda, blåmärke eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter behandlingen och varar inte så länge.

Det  finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad, till exempel muskeln som lyfter ögonbrynen och ibland en övergående asymmetri kan skönjas. Eftersom verkan är övergående så är alla biverkningar helt övergående och varar bara några veckor.

 


"På grund av riktlinjer från Google får vi inte använda oss av specifika produkters namn på hemsidan. Enligt Googles policy får endast certifierade onlineapotek använda produktnamn. Vänligen besök vår prislista för att se vilka varumärken vi använder oss av".