Lymfflödesmassage
vågor hav lymfflödesmassage

Lymfflödesmassage 

Massören masserar mjukt och lätt med olika grepp och teknik efter kroppens lymfflödessystem, (passar även gravida). Det är en manuell behandlingsmetod, där man med särskilda lätta massagerörelser pumpande, glidande, tryckande rörelser i cirkel- eller spiralform söker driva lymfvätskan vidare i rätt riktning. Genom att påverka lymfströmmen kan skadliga ämnen avlägsnas snabbare. Särskilt viktigt anses det vara att överflödig äggvita (proteinämne) i cellmembranen förs bort, då denna binder vätska. Om överskottsvätska slaggprodukter, döda celler och bakterier blir kvar och inte transporteras bort, ansamlas dessa och det bildas bind- och fettväv, cirkulationen blir sämre med celluliter svullnad och ömhet som följd.


Massagen påverkar också det autonoma nervsystemet och verkar smärtstillande och lugnande.

Tekniken är känd sedan början av 1900-talet, och vidareutvecklades bl a av den danske biologen Emil Vodder på 1930-talet.


Lymfflödesmassage (el) lymfdränage är bra för att ta bort och motverka svullnader, svullna ben, mage, ögonlock och efter olika  trauman som stukningar, efter operativa ingrepp, som bröstoperationer, operationer i ansiktet, skönhetsoperationer...etc


  • värk i olika delar av kroppen, tex fibromyalgi 
  • för utrensning av skadliga ämnen ur kroppen, effektivt komplement vid detox-utrensning
  • Antirynkbehandling
  • Celluliter... åderbråck,  huvudvärk, psykiskt välbefinnande...etc


Mer om lymfflödesmassage......