mer om lymfflödesmassage
Torne älv lymffllymfdränage


Det lymfatiska systemet


Lymfsystemet utgör kroppens allra viktigaste försvarssystem mot olika typer av angrepp från olika mikroorganismer. Då lymfan ska bryta ned och transportera stora mängder ämnesbitar förflyttar den sig mycket långsamt. Desto mera slaggprodukter och andra gifter av olika slag den måste kunna ta hand om ju större risk är det att hela systemet blir överbelastat och att lymfan "klumpar ihop sig".


Ett av de mest effektiva, för att få igång en snabbare utrensning av restprodukter, är stimulering av lymfsystemet i sin helhet genom lymfflödesmassage.


Tekniken är känd sedan början av 1900-talet, och vidareutvecklades bl a av den danske biologen Emil Vodder på 1930-talet.


Genom att minska på svullnader och avfallsprodukter får kroppen tillgång till renare näring. Den förstärker immunförsvaret, hjälper vid stresshuvudvärk, mot celluliter och är en ypperlig antirynkmassage.


Lymfflödesmassage kan ges som helkroppsmassage i förebyggande syfte eller som mer specifik behandling vid problem med svullnad/lättare ödem efter operationer, gipsade frakturer, stukningar och påverkar positivt, bensvullnad vid åderbråck, whiplashskador och fibromyalgi, stukningar, vid plastikoperationer (helst både före och efter).


Är även vävnadsuppmjukande vid brännskadeärr och operationsärr som blir smidigare och mindre svullna.


Behandlingen lämpar sig efter bröstcancer-operationer då borttagna lymfkörtlar försämrar det normala lymfavflödet från armen. Med mjuka cirkelrörelser hjälper man då lymfvätskan att hitta till andra ”lymfstationer”,.


Lymfflödesmassage är också lämpligt i samband med Detox-kurer eftersom det bidrar till att rensa ut slaggprodukterna ur kroppen.


Och på grund av sin inverkan på det parasympatiska systemet (lugn-o- ro-systemet) är lymfflödesmassage även bra för högt blodtryck och utbrändhet


 

 lymfdränage, Torne älv